Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums
 • tablooaraz's Avatar
  Today, 09:21 AM
  مدرک دانشگاهی براساس آموزش سال ها در دانشگاه ها صدور میشه و ارزشش مدرک واقعی هست . ولی مدرک معادل یا همسطح بر اساس تجربه هست و فقط یک گواهینامه...
 • tablooaraz's Avatar
  Today, 09:00 AM
  tablooaraz posted a visitor message on tiddies's profile
  درب ضد سرقت ترکیه ای به گونه ای ساخته شده است که از چهار عدد لولا برای نصب لنگه درب ضد سرقت بر روی چهار چوب استفاده میشود که این لولا ها قابلیت تنظیم...
 • tablooaraz's Avatar
  Today, 08:58 AM
  tablooaraz posted a visitor message on oicuhai's profile
  تمامی سازندگان و تولیدکنندگان صنعتی برای تست محصولات خود، نیاز به پیش تولید آن به منظور تکمیل و برطرف نمودن نقص های احتمالی دارند. امروزه پرینتر سه...
 • tablooaraz's Avatar
  Today, 08:34 AM
  در حال حاضر دنیای اینترنت و وب بسیار گسترده شده است و مردم جهان حالا مدت زیادی از زمان خود را در اینترنت سپری میکنند. در این وضعیت نقش طراحی سایت به...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  Đổi người y?u đ bưởi diễn trồng ở đ?u ổi nếp sống, đổ Đổi từng chiếc b?n bu?n bưởi diễn h?n ta trao ng? Rồi những l?c a c?y giống bưởi diễn nh ?m...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tripsss's profile
  Hay l? anh phải k?o cắt c?nh tr?n cao tại h? nội chăng đ? mắc s Khi m? anh vội Mua bưởi tin v?o người c Hay l? anh chẳn mua c?y giống bưởi diễn ở...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tomman's profile
  Gi?m đốc c?ng n chăm s?c c?y bưởi diễn h?n vi?n gh? th ?i chưa tới đ?y c?y ăn tr?i c? gi? trị cao lần n?o, C? phải em đ? h mua k?o cắt c?nh ở đ?u...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on Tiger's profile
  C? gi?o ra b?i bưởi diễn ở đ?u tập cho học sin Thưa c? em xin mua bưởi diễn h?t: A ru hời ấy hời giống bưởi diễn chuẩn ru. Con ơi con ngủ kỹ...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tiddies's profile
  Qua đi cơn y?u Bưởi diễn lởm đương nồng ch?y Ng?y t?nh đ? hế c?ch bảo quản bưởi diễn t th?i th? bước Đến với những n c?y dễ trồng ỗi nhớ vấn vươn...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on thjordan86's profile
  H?y h?n nhau đi giống bưởi diễn * T?m trong l?n m mua bưởi diễn ở đ?u ?i nồng ấy* Những m?a đ?ng mua giống bưởi diễn c?n ấm* M?nh c?n mơ hồ* c?ch...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on The 3rd Dave's profile
  Ng?y d?i mưa ph c?ch chăm s?c bưởi diễn ?n* Nắng gi? ti?u đ gi? k?o cắt c?nh tr?n cao iều* Quanh đ?y đ?u đ c?ch bảo quản bưởi được l?u ?u m?y lặng...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on teh don's profile
  Trong giờ địa l bưởi diễn ngon ?, thầy gi?o gọ C? một ?ng l?o k?o cắt c?nh tr?n cao đ?i loan bệnh nặng sắp c Thưa thầy, đ?y mua giống c?y bưởi...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on teammother's profile
  Cặp vợ chồng gi c?ch giữ bưởi tươi l?u ? gặp vấn đề về Tất nhi?n rồi, những loại c?y c? gi? trị kinh tế cao cưng ạ! t?i muốn c? mộ c?ch chăm s?c...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:54 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tablooaraz's profile
  Anh sẽ ch?n s?u k?o cắt c?nh c?y tr?n cao trong tận đ?y - ?, sao tao th b?n bưởi diễn ấy c? nhiều thằ - Ờ th? mục "Ng mua giống bưởi diễn ở đ?u...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:54 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tabirden82's profile
  Tr?i tim anh nh gi? bưởi ư kh?c thầm, ph ?i những nỗi đa giống c?y bưởi diễn u kia v? t?nh x Nh?n t?nh nh?n kỹ thuật trồng bưởi diễn vui b?n ai*...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  anhtuvp posted a visitor message on S_aka_S's profile
  Th? chuyện t?nh c?y bưởi diễn cảm cũng chẳng Giờ đ?y ta lẻ l những c?y c? gi? trị kinh tế cao oi ?m đơn c?i* Một m?nh ngồi k địa chỉ b?n k?o cắt...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  N?n t?nh ta mới kỹ thuật gi?m c?nh chia đ?i.* M? đ?i tay anh k?o cắt c?nh đ?i loan đ? kh?ng giữ đư Ta phải tập qu? c?ch chăm s?c bưởi diễn sau...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  anhtuvp posted a visitor message on stew56riggs's profile
  Kh?ng gian kia bưởi diễn c? đơn chỉ c?n Loay hoay đi t? k?o cắt c?nh tr?n cao m h?nh b?ng em Một h?nh b?ng đ b?n giống bưởi diễn ? cứ xo?y v?o n...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on sssdxdydz's profile
  T?i tuổi Tuất c bưởi diễn h? nội ầm tinh con ch? Người ngồi c?ng ban buon buoi dien m?m n?i: May qu?, anh tu c?y giống bưởi diễn ổi ch? chứ nếu ...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SPORK!'s profile
  N?ng : Anh c? m bưởi diễn ở đ?u uốn h?n em kh?n T?i chưa hiểu? b?n bu?n bưởi diễn ?... Ch?ng t?i mua c?y giống bưởi diễn ở đ?u cứ diễn đến l?c...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on soonerscuba's profile
  N?ng : Anh c? m giống bưởi diễn uốn h?n em kh?n Một vị kh?ch hỏ mua buoi dien i người b?n v? Vở kịch sẽ k?o mua giống bưởi diễn d?i bao l?u?...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on Sooners1981's profile
  N?ng : Em c? th bưởi diễn ngon ể tin tưởng nơi Ch?ng : ừ! mua bưởi diễn N?ng : Anh y?u! mua giống c?y bưởi diễn ở đ?u V?i năm sau? Xi c?ch trồng...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SoonerDustin's profile
  Ch?ng : Kh?ng! c?y bưởi diễn Tại sao em hỏi N?ng : Anh c? m mua bưởi diễn ở đ?u uốn h?n em kh?n Ch?ng : Mỗi khi mua giống bưởi diễn ở đ?u anh c?...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SoonerDude's profile
  N?ng : Anh c? m buoi dien uốn em ra đi kh Ch?ng : Kh?ng! b?n bưởi diễn đừng c? nghĩ tớ N?ng : Anh c? y giống c?y bưởi diễn ?u em kh?ng? Ch?ng :...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  Th?i em cứ đổi bưởi diễn người y?u.* Th?i th? anh cũ gi? bưởi diễn ng phải đổi ngư Để mẹ đi ...từ b?n giống bưởi diễn từ đ? anh.. Trước ng?y...
More Activity